Kavanaugh-verhoor en het betaalde protest

Lachwekkend. De demonstranten die aanwezig waren bij het Kavanaugh-verhoor schijnen betaald te zijn, nadat ze uit het gebouw werden verwijderd.

Zie hier de demonstrant die betaald werd door Soros’ companions

Het is onvoorstelbaar. Onze mainstream-media berichten er niet over. Logisch, betaalde linkse demonstranten doorbreken hun frame. Desalniettemin is het zorgwekkend. Net zoals de ‘Mars door Parijs’ waaraan veel Europese leiders meededen. In de media leek het een immens grote mars, maar foto’s van bovenaf verraadden de werkelijkheid: na vier rijen mensen hield de mars al op. Deze trucjes zijn ontzettend misleidend en iedere betrokken burger wordt aangeraden zelf kennis te vergaren. Onze media zijn leugenaars.

Advertenties

De Paradox des Eerste Werelds

Denk even terug aan uw jaren als student in het onderwijs. Kunt u zich herinneren hoe op zeer opvallende wijze telkens weer benadrukt werd dat wij in een vrij land leven, met een onpartijdige en eerlijke pers, volkstrouwe politici en een buitenlands beleid dat eerlijkheid, rechtvaardigheid en menselijkheid uitstraalt? Nu, wat mij opvalt is het feit dat dit zo ontzettend benadrukt moest worden, iedere keer weer. Zeker in combinatie met de haast biologische scepsis waarmee de Westerse man naar zijn overheid kijkt. Er heerst maar een beperkt vertrouwen in de autoriteiten, in zowaar ieder Westers land.

In antwoord op: “De ‘rechtse diepte’ van Jordan Peterson bestaat vooral uit archaïsch mythologisch denken”

Maandag 23 april jongstleden schreef dhr. Carel Peeters, voor het blad ‘Vrij Nederland’ een artikel over de Canadese psycholoog Jordan Peterson en zijn gedachtegoed. Na het lezen van het artikel sprongen een aantal zaken mij in het oog, vandaar dat ik een antwoord op zijn artikel schrijf.

Ten eerste wil ik graag aangeven dat dhr. Peeters een ongenuanceerd en onvolledig beeld geeft van de filosofie van dhr. Peterson. Zijn filosofie wordt door dhr. Peeters in het licht van determinisme gezet, wat zou betekenen dat dhr. Peterson beweert dat vrije wil niet bestaat. Dit is echter niet de gedachte die hier speelt. Het gaat erom dat jij niet zomaar een individu bent, maar de uitkomst van gebeurtenissen uit duizenden jaren. Dit gegeven ontkent niet het bestaan van vrije wil, maar stelt slechts dat iemands ‘zijn’ bepaald is door het verleden en niet willekeurig ontstaat.

“Als het over nature of nurture gaat, kiest Nieuw Rechts vanzelf nature, want alles is al aanwezig in de menselijke natuur. Cultuur en opvoeding (nurture), dat is alleen maar extra want de mens is op geen enkele manier maakbaar. De menselijke ‘waarden’ liggen al millennia en millennia vast.”

Dit is dus gewoon niet waar. Een tekortkoming van dhr. Peeters is dat hij zich niet goed heeft verdiept in de ‘Nieuw Rechtsbeweging’ en daarom terugvalt op stromannen. Nieuw Rechts neemt geen zogeheten absoluut-natuur stelling in, maar integendeel, zij erkent het bestaan van natuurlijke factoren in het bepalen van iemands zijn, maar ontkent tegelijkertijd niet het bestaan van culturele, ofwel opvoedkundige factoren die bepalend zijn. Als iedereen hetzelfde pakketje genen zou hebben, dan zou ik anders schrijven, maar dat is gewoon niet zo. De genen zijn de basis, zij bepalen o.a. potentie. De cultuur is slechts de bevordering hiervan, maar dat betekent niet dat Nieuw Rechts beweert cultuur extra is. Het is juist het middel waardoor een individu kan excelleren en daarom een vereiste.

Een ‘Peetersiaanse verdieping’ in dhr. Peterson, de Nieuw Rechts beweging en determinisme is geen positie die ik zal bevorderen. Wees bedachtzaam, maar wees vooral kritisch op jezelf, want voor je het weet schrijf je dingen vanuit een positie van sociale conditionering, in plaats van een logische redenering.

Kafka, een volwaardige bron?

De Volkskrant schreef in november een artikel over de ‘alt-right’ studiegenootschap Erkenbrand. Een genuanceerd artikel was het zeker niet, de emotie was voelbaar. Het was een groot gebulder tegen de (extreem-)rechtse organisatie, waarin kant noch wal geraakt werd. Één van de redenen was dat de twee schrijvers van het artikel de ‘Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka’ als hofleverancier van hun informatie gebruikt hebben. Deze onderzoeksgroep staat vermeld in het jaarverslag 2008 van de AIVD onder de noemer ‘links-extremisme’. In 2010 schreef de AIVD dat KAFKA, en de daarmee verbonden Anti-Fascistische Aktie, ernaar zouden streven alles wat als rechts wordt beschouwd te weren uit de publieke ruimte, door middel van ondemocratische middelen. De AIVD beschouwd de AFA zelfs als een potentieel gevaar voor de democratische rechtsorde. Even om duidelijk te maken met wat voor groepen we hier te maken hebben.

De Volkskrant, althans twee van haar lieden, die een onderzoek doen naar ‘extreem-rechts’, en vervolgens een ‘anti-democratische’ ‘links-extremistische’ ‘onderzoeksgroep’ benut als bron. Even ter verduidelijking, antifascistische bewegingen als de AFA komen voort uit de communistische bewegingen van de eerste helft van de twintigste eeuw. Juist, die communistische organisaties die de partijdoctrine van de USSR dicteren. De AFA komt voort uit de Duitse Communistische Partij, de partij van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht, de beramers van de beruchte Spartakus-opstand, waarbij zij trachtten Duitsland te veranderen in een Sovjet-staat via een Bolsjewistische Revolutie.

De huidige AFA staat berucht om het fysiek aanvallen van politieke tegenstanders, aanvallen van politie. Dat de hieraan gelieerde Kafka wordt gebruikt door de Volkskrant is zeer opmerkelijk. Juist als je een casus tegen extremisme wil maken, dan helpt het benutten van ‘extremistische groeperingen’ bepaald niet.

 

Blank en Negro

Een blanke of een neger, wit of zwart. Hoe u het ook wilt noemen, deze termen worden gebruikt om de twee verschillende ‘rassen’ van elkaar te onderscheiden, namelijk het Kaukasische en Negroïde ras. Echter, deze termen zijn niet correct en graag zou ik twee andere termen aanbevelen. De reden: blank/neger of wit/zwart suggereert dat er sprake is van een verschil in huidskleur, terwijl dit slechts één van de verscheidene aspecten is waarin verschil is. Ten tweede suggereert blank/neger of wit/zwart dat er, in Europa en Afrika, maar twee onderscheidbare rassen te vinden zijn. Niets is minder waar: het zijn slechts twee begrippen die talrijke volkeren onder zich scharen. Het blanke ras is onder te verdelen in Semieten, Zuidelijken, Noordelijken, Alpijnen, Dinaren, Iraniërs, Indiërs, Turaniërs, Koesjieten en nog vele anderen, terwijl het Negroïde ras onder te verdelen is in Bantoe’s, Guineërs, Nilosaharanen, pygmeeën en héél véél andere Afrikaanse rassen. De termen blank/negro en wit/zwart moeten vermeden worden, omdat de verscheidenheid binnen deze termen zó groot is dat het gebruik van deze termen een verwaarlozing is van onze diversiteit. Net zoals ‘blank’ zijn geen betekenis heeft, geldt hetzelfde voor ‘neger’ zijn. De Wolof en de Xhosa zijn zo fundamenteel verschillend, dat ze nooit in dezelfde categorie geschaard moeten worden. Net zoals een IJslander zich geen identiteit aanmeet om zo een gemeenschap te kunnen vormen met een ‘mede-blanke’ Indiër of Arabier.

Als we het dan toch over blank/negro of wit/zwart hebben, gebruik dan liever de termen ‘Europees’ en ‘Afrikaans’, naar het leefgebied van deze ‘rassen’, zodat niet wordt verondersteld dat ‘ras’ een construct is dat zijn grond heeft in huidskleur.

Diversiteit

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; Nederland is géén multicultureel land, Nederlanders zijn niet alleen gedefinieerd door hun paspoort en een etnostaat is niet racistisch. Ik ga in dit artikel betogen waarom onze blik op Nederland, onze samenleving en de wereld niet klopt en daarna kom ik met mijn eigen formulering van hoe Nederland eruit moet zien.

Een grote misvatting die velen bij zich dragen is dat culturen vredig naast elkaar kunnen leven, zodra ze elkaar accepteren. Hier zit de misvatting al in; culturen zijn per definitie verschillende normen en waarden. Wil een staat of regering goed functioneren, dan heb je één grondwet nodig die voor iedereen geldt. In een multiculturele samenleving kan hier geen sprake van zijn. Hoe verhouden vrouwenrechten zich in een multiculturele samenleving als deze worden verworpen in de islamitische cultuur? Zou er dan verschillende rechtspraak moeten zijn? In zo’n geval heeft de staat geen enkele functie meer, omdat het niemand meer werkelijk vertegenwoordigd. Een multiculturele samenleving leidt in de essentie tot een anarchistische samenleving. We moeten leren te accepteren dat bepaalde culturen nou eenmaal niet verenigbaar zijn met onze westerse waarden en normen. Hier komt de paradox terug; in onze democratie zijn we verdraagzaam tegenover het onverdraagzame. Antidemocratische groepen en culturen bestaan, omdat wij er verdraagzaam tegenover staan. Cultuur is méér dan alleen verschillende soorten thee drinken, het is de levensweg. Bovendien betekent een multiculturele samenleving dat Nederland, het ‘urheimat’ van de Nederlanders, niet meer in handen is van de Nederlanders. In een multiculturele samenleving zijn de Nederlanders niet vrij, omdat ze gebonden zijn aan minderheidsculturen, die in tegenstelling tot onze cultuur, wél een ‘urheimat’ hebben waar zij de dienst uitmaken, zoals Turkije, Marokko, Eritrea, Ghana en Vietnam. In deze zin is een multiculturele samenleving eigenlijk culturele en etnische zelfmoord. Je geeft je vrije wil en het zelfbeschikkingsrecht uit handen, omdat andere culturen zo nodig gelijk zijn aan de onze en wij hen moeten omarmen. Op het moment dat andere culturen dan de onze, die vaak nog gestuurd worden vanuit het buitenland (denk aan Turkije, Saoedi-Arabië), hier invloed krijgen, verdringen we onze eigen cultuur ter faveure van deze oriëntale culturen.

Zoals de deugmensen van GroenLinks een voorliefde hebben voor de natuur en haar schoonheid, zo destructief zijn ze wanneer het gaat om de menselijke diversiteit. De schoonheid van de natuur zit hem in het rijkdom aan soorten, die allemaal hun eigen afkomst en levenswijze hebben. Dit is de biodiversiteit. Het is een verdomd knap systeem dat we alleen maar kunnen bewonderen. De mensheid vormt hier géén uitzondering op. Wij staan niet boven de natuur, wij zijn de natuur. Het is toch prachtig dat er overal op de wereld verschillende soorten mensen wonen met een andere levenswijze, andere achtergrond en een ander uiterlijk? Dát is de werkelijke kracht van de natuur. Niet alleen de verscheidenheid aan talen, maar ook aan genetische en culturele variaties. Deze verschillende variaties noemen wij ‘volkeren’. Ook al zijn we zo verschillend, we hebben allemaal iets gemeen. Van de Choisan tot de Inuit en van de Papoea tot de Bretonnen, wij zijn allemaal volkeren met onze eigen genetische variaties, culturen en talen. Ieder gebied is weer anders en dat is schoonheid.

In een multiculturele samenleving, en dus een kosmopolitische wereld, is deze schoonheid er niet meer. Verschillen bestaan niet meer; het bekende ‘wij zijn allemaal mensen’ argument wordt vaak gebruikt. Ras zou een sociale constructie zijn. Niets is minder waar: de samenleving is een raciale constructie. We zien het letterlijk o-ver-al in de natuur en dus ook in de mensheid. Het ontkennen van het bestaan van raciale verschillen is het ontkennen van natuurlijke variatie.

Betekent dit dat wij méér zijn dan andere volkeren, doordat wij beter zouden zijn ontwikkeld? Ja, in de kern verschuilt een waarheid die wij niet willen zien. Waarom wordt de evolutietheorie wel geaccepteerd door de mensen van GroenLinks, maar beweren zij daarna stellig dat alle mensen gelijk zijn, althans dat het verschil slechts cultureel is? Betekent de variatie, veroorzaakt door de evolutie, dat we andere volkeren moeten minachten? Nee, absoluut niet. Minachting voor andere volkeren vanwege genetische variaties is minachting voor de natuur. Wat we wél moeten doen is juist deze wereldse diversiteit koesteren. China voor de Chinezen, Somalië voor de Somaliërs, Turkije voor de Turken, Armenië voor de Armeniërs en dus ook Nederland voor de Nederlanders. Waarom kunnen we geen etnostaat vormen en tegelijkertijd andere volkeren respecteren als onderdeel van de natuur, net zoals we zelf de natuur zijn?

Nederland is niet multicultureel. Nederland is niet multi-etnisch. Nederland is Nederland en moet Nederland blijven. Dit betekent een onvoorwaardelijk voortbestaan van het Nederlandse volk, onze taal en onze cultuur. Ik ben niet voor een wereld waar het iedereen voor zichzelf is, net zo min als GroenLinks dat is. Ik ben voor een wereld van volkeren, met zelfbeschikkingsrecht voor ieder volk. Die Turken waartegen onze premier Rutte ‘pleur op’ tegen zei, zijn geen Nederlanders. Net zo min als een Nederlander ook geen Chinees kan worden. Is het niet fijn dat ieder individu trots kan zijn op waar hij of zij vandaan komt, trots op zijn of haar voorouders, volk, cultuur en vaderland? Dat je elkaar niet minacht maar bewonderd. Dát is werkelijke natuurlijke schoonheid.

Groetjes Wolfram.

?

Vandaag gebruik ik een vraagteken voor mijn titel. Simpelweg omdat mensen in een existentiële crisis geen zekerheid meer voelen. Alles wat mensen zoals ik kennen zijn lege concepten. Het leven, de oerknal, de evolutie, allemaal betekenisloos. Het lijkt alsof alles slechts een illusie is. Wie ben ik, wat ben ik, waarom ben ik? Gek hè, dat we er zomaar even zijn en straks ook zomaar weer weggaan. Het leven is een raar iets als je er zo over nadenkt. Ik krijg onmiddellijk een onbehaaglijk gevoel. Er moet toch méér zijn dan alleen dit? Hoe kan ik nu wel ‘zijn’ en daarvoor en daarna ‘niet zijn’?

Voor iemand die in een existentiële crisis zit, of zoals ik, zat, hoeven maar drie vragen beantwoord te worden:
1. Zit ons bewustzijn enkel en alleen in onze hersenen of dienen onze hersenen slechts als controlekamer?
2. Als er meer is, waarom weet ik dat dan niet?
3. Zijn wij slechts een schakel in een proces, of zijn wij, met ieder een individueel bewustzijn, bestand tegen de fysieke dood?
4. Kent het ‘alles’ alleen betekenis omdat wij het zo invullen?

Waarschijnlijk komen jullie er net als ik niet uit. Het is alsof je je hond uitlaat en er plotseling een busje stopt waarin mannen met bivakmutsen zitten, die je vervolgens bewusteloos maken. Uiteindelijk word je wakker in een grote witte kamer, zonder dat je maar iets weet. Zo voelt het leven voor mij. Daarom heb ik de afgelopen maand me telkens weer verdiept in de stof. Zo kwam ik tot de conclusie dat er wel sprake moest zijn van een almachtige intelligentie, dat alles wat wij kennen te toevallig is om tot stand gekomen te zijn en dat als ik mijn geliefden niet meer terugzie na de dood, het voor mij waardeloos is. Waarom word ik wakker in een wereld waarin je uiteindelijk toch alles verliest?

Is zo’n wereld reëel? Ik denk het niet. Hoe kan je ineens ‘zijn’? Natuurlijk, ik weet dat mijn ouders daar vermoedelijk verantwoordelijk voor zijn, maar ik ben hen niet. Biologisch gezien ben ik hun beide, maar ik ben niet mijn vader en mijn moeder. Ik ben mijzelf. Een individu. Een onafhankelijk bewustzijn.

Wat mij betreft moge het duidelijk zijn dat er een bedoeling achter zit. De oerknal, de inflatie, het ontstaan van complete sterrenstelsels, de wetten van de natuur, de uitstekende positie van de aarde t.o.v. het ontstaan van leven en het ontstaan van het leven zelf. Dit kan toch niet ‘zomaar’ er even zijn? Het móét een bedoeling hebben. Net zoals het bekende ‘horloge’ weliswaar bestaat uit allerlei moleculen, is het toch met een bedoeling gemaakt. Wanneer Richard Dawkins vervolgens stelt dat de horlogemaker blind is, omdat de mens is ontstaan door natuurlijke selectie, vergeet hij dat het hele proces evolutie juist door de door God ingestelde natuurlijke wetten bestaat. (Bron: Geloofenwetenschap).

Ik zal het maar moeten laten. De bedoeling van alles zal ik nooit achterkomen, net als een computerprogramma er nooit achter zal komen waarom het is gemaakt.